Xem 4 sản phẩm

Gương công trình là dòng gương giá rẻ của Vela Sử dụng Phôi Việt Nam giúp giá thành sản phẩm tốt nhất mà vẫn đáp ứng yêu cầu chất lượng gưng Việt

Kích thước: 500 x 700 mm Chất liệu: gương phôi Việt Nam - VOG Kiểu dáng: Gương 1 lớp chữ… 240.000
Kích thước: 450 x 600 mm Chất liệu: gương phôi Thái nhập khẩu Kiểu dáng: Gương 1 lớp chữ nhật… 220.000
Kích thước: 450 x 600 mm Chất liệu: gương phôi Việt Nam - VOG Kiểu dáng: Gương 1 lớp chữ… 220.000
Kích thước: 500 x 700 mm Chất liệu: gương phôi Việt Nam - VOG Kiểu dáng: Gương 1 lớp chữ… 250.000