Chính sách bảo hành

Enic cung cấp dịch vụ bảo hành cho tất cả sản phẩm mang nhãn hiệu Enic bao gồm các thiết bị vệ sinh và các thiệt bị khác. Nếu bạn có nhu cầu bảo hành sản phẩm, vui lòng liên hệ với Enic để nhận quy trình hướng dẫn chi tiết.

I. PHẠM VI BẢO HÀNH

1. Thời hạn bảo hành sản phẩm

Tất cả sản phẩm mang nhãn hiệu Enic sẽ được bảo hành theo quy định sau: Thời hạn bảo hành được xác nhận dựa vào thông tin bảo hành điện tử thông qua phần mềm lưu trữ thông tin khách hàng của công ty hoặc giấy chứng từ xác nhận mua hàng.

Dưới đây là thông tin thời gian bảo hành của từng sản phẩm thuộc thương hiệu Enic!